تبلیغات
مسجد الرضا (ع) زاهدان - روزسوم ماه مبارک رمضان وآمدن خبرنگار و مصاحبه بانمازگزاران ؛ نمازجماعت،افطاری و ختم جزء سوم قرآن